Prof. Dr. Ercan Olcay

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

Eğitim ve Dereceler:    

 • İlkokul: Erzurum, Cumhuriyet İlkokulu-1972
 • Orta: İstanbul, Kabataş Erkek Lisesi – 1978
 • Yüksek: Tıp Doktoru (Cerrahpaşa Tıp Fakültesi) – 1984
 • Uzmanlık: Ortopedi ve Travmatoloji, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi (1986-1988) İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi (1988-1990); Uzmanlık tezi: Femur Trokanter Bölge Kırıklarının Değişik Kalça Çivileri ile Tedavisi ve Sonuçları, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1990.

TOTEK (Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi) Ortopedi Board Sınavı ilk basamağı (2007) 2007 yılında TOTEK (TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ EĞİTİM KONSEYİ) tarafından  yükseltme kriterlerine ilave edilen Ortopedi Board sınavının ilk basamağı olan ÖSYM tarafından  resmi olarak yapılan sınavı başarı ile geçtim.

Akademik Ünvanlar

 • Doçent (2008) Hacettepe Tıp Fak.Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D.’da kazanılan sınav ile
 • Profesör(2014) Kafkas Üniversitesi Tıp Fak.Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D.

Akademik Sorumluluklar ve Görevler

 

 • 1993-2003 Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi-Ortopedi veTravmatoloji Kliniği Başasistanlığı
 • 2000-2001 Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Komitesi Başkanlığı
 • 2000-2011 Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim yardımcısı ve İdari Kordinatör
 • 2003-2010 Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Bölüm Şefi
 • 2003-2010 Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Komitesi Başkanı
 • 2000-2011 Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbı Atik Komitesi Başkanı
 • 23rd Symposium and Annual Meeting of International Society for Ceramics in Medicine (ISCM), Bioceramics 23 Bilimsel Kurul Üyesi (6-9.Kasım.2011)
 • Türkiye Acil Tıp Kongresi (13-16 Ekim 2011) Bilimsel danışma Kurulu Üyesi
 • 2011 Eurasian Journal of Medicine (EAJM)’de Reviewer
 • 2012 Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisinde Reviewer
 • 2013 Ulusal Travma Dergisinde Reviewer
 • 2012 Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D.  Öğretim görevlisi,Doç.Dr.
 • 2012 Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D.  Başkanı
 • 2013-2014 Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi
 • 2014 Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D. Öğretim görevlisi,Prof.Dr.
 • 2015---Sağlık Bakanlığı, Çekmece Sekreterliği,Kanuni Sultan Süleyman EAH , Ortopedi Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu

Akademik Ders Konuları

 

 • 1999 İstanbul Hastaneleri Aylık Eğitim Toplantısı: Total Diz Protezi Revizyonları
 • 1993-2003 Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği Başasistanı ve Eğitim sorumlusu
 • 1997-2011 İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendislği Anabilim Dalında Biomekanik ve Deneysel Çalışmalar Uygulayıcısı ve Sorumlusu
 • 1998-2011 Diz ve Spor Cerrahisi Eğitim ve Seminerleri
 • Kalça ve Diz Artroplastisinde Tartışmalı Konular (19-21 Mayıs 2011 Kars-Kafkas Üniversitesi Kongre Merkezi) Konu: En iyi protez hangisi ? Ercan Olcay
 • 2012 Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Hemşire Eğitim Seminerleri
 • 2012-2014 Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji  Eğitim seminerleri
 • 2014 -TOTBİD(Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği) Kars Bölgesel Eğitim Toplantısı.
 • 2015 -25. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresinde Oturum başkanlığı
Ödüller
 1. 1998 Akif Şakir Şakar Bilimsel Ödülü: Deneysel Çalışma Dalında Üçüncülük:

Humerus suprakondiler kırıklarında kullanılan fiksasyon tekniklerinin torsiyonel kuvvetler kullanılarak karşılaştırılması. (Kadavra modelinde anatomik ve biomekanik çalışma.

 1. 1999 Akif Şakir Şakar Bilimsel Ödülü: Deneysel Çalışma Dalında Birincilik:

İzole osteokondral lezyonların mozaikoplasti yöntemi ve fasya lata grefti kullanılımı ile tedavisi: Karşılaştırmalı sonuçları. (Koyunlarda Deneysel Çalışma).

 1. 2001 Akif Şakir Şakar Bilimsel Ödülü: Deneysel Çalışma Dalında Üçüncülük:

Uç kısmı açılabilir ‘Dübel Tipi’ pediküler vidaların sıyırma kuvvetlerinin biomekanik olarak değerlendirilmesi.

 

İş Deneyimi

 

 • Nevşehir İli Kozaklı İlçesi-Karasenir Sağlık Ocağı Tabibi (1984)(Mecburi Hizmet Görevi)
 • Nevşehir İl Sağlık Müdür Muavini V. (1985)
 • Nevşehir İl Sağlık Md.V. (1985-1986)
 • Trakya Üniversitesi Tıp Fak., Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi (1986-1990)
 • İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi (1987-1988; 1989-1990)
 • Düzce Devlet ve Travmatoloji Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı (1990-1991)(Mecburi Hizmet Görevi)
 • Sağlık Bakanlığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği Uzm.Dr. (1992-1993)
 • Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği Başasistanı (1993-2003)
 • Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Muavini (2000-2001; 2003-2011)
 • Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Acil Bölüm Şefi(2003-2011 )
 • Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji B.D.  Öğretim görevlisi,Doç.Dr. (2012)
 • Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D. Başkanı (2012-)
 • Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi (2012-)
 • Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji B.D.  Öğretim görevlisi, Prof.Dr.
 • Sağlık Bakanlığı, İstanbul İli Çekmece Bölgesi Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğine bağlı Kanuni Sultan Süleyman EAH, Ortopedi Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu

 

Meslek içi Eğitim ve Sertifikasyon

 • Clinical Orthopaedics and Related Research Writing Workshop (18-20 April, Istanbul, Turkey 2008)
 • 1997-2014 American Academy Orthopaedic Surgeon Association üyesi, Orthopaedic Review Course  katılımcısı
 • Uluslararası Stratejik Yönetim Derneği Eğitim Başarı Sertifikası: Hasta ve Çalışan Güvenliği Temel Eğitici Eğitimi (25-27 Ağustos 2009)
 • MedicRes International Conference on Good Medical Research, Istanbul (25-27.3.2011)
 • ICRS (İnternational Cartilage Repair Society ) Toplantısı, 2013 İzmir-Türkiye
 • Deformite Eğitim Toplantısı (3-6 Ekim 2013), Point Hotel Barbaros,İstanbul

Konferanslar, Paneller ve Toplantılar

Üyesi Olunan Dernekler 

 1. Türk Tabipleri Birliği
 2. Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği
 3. Türkiye Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği
 4. Acil Tıp Derneği
 5. Acil Cerrahi ve Travmatoloji Derneği
 6. American Academy of Orthopaedic Surgeons(International Affiliate Member)
 7. Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği Üyesi
 8. ICRS (İnternational Cartilage Repair Society) Üyesi
 9. ESSKA ( European Society for Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy) Üyesi

Bildiği Yabancı Diller

 

 • İngilizce (Çok iyi)

YAYINLAR

 1. SCI, SCIE, EMBASE/Excerpta Medica Kapsamlı Dergiler
 2. E Olcay : [Comment on: Comparison of three fixation methods in the transverse fracture of the patella in the calf model]. Acta Orthop. Traumatol. Turc. 2007 Aug-Oct;41(4):332
 3. Ergun C, Liu H, TJ Webster , E Olcay , S Yilmaz , FC Sahin : Increased osteoblast adhesion on nanoparticulate calcium phosphates with higher Ca/P ratios. Journal of Biomedical Materials Research Part A.  85(1) : 236 – 241, 2007.
 4. E Olcay , O Beytemur, , F Kaleagasioglu, , T Gulmez, , Z Mutlu, V Olgac : Oral toxicity of pefloxacin, norfloxacin, ofloxacin and ciprofloxacin: Comparison of biomechanical and histopathological effects on Achilles tendon in rats J Toxicol Sci. 2011 (June), 36: 339-345 (SCI)
 5. E Olcay , O Adanır, E Özden, A Barış :  Bilateral asymmetric traumatic hip dislocation with bilateral acetabular fracture: case report. Turkish Journal of Trauma&Emergency Surgery. Case Report. 2012;18(4): 355-357
 6. F Kaleagasioglu , E Olcay : Fluoroquinolone-Induced Tendinopathy: Etiology and Preventive Measures. Review, Tohoku J. Exp.Med.2012, 226, 251-258.
 7. A Aral, M Gunyuz, M  Baydogan,  NV Karaguler, E Olcay , H Cimenoglu : Anti-bacterial Microporous Ceramic Coating for Ti6AL4V Alloys. Key Engineering Materials Vols 493-494

(2012) , 916-919.

 1. E Olcay, E Allahverdi, T Gülmez, CŞ Ermutlu, Z Evaluation of the Effects of Holes of Various Sizes on Fracture Rates in Sheep Femurs. The Journal of  the   faculty of  veterinary medicine,  19(Suppl-A): 49-53,2013.
 2. E Olcay, T Gülmez, Z Mutlu , CŞ Ermutlu , E Allahverdi : The Evaluation of Pullout Tests of an Expandable Newly Designed Screw. The Journal of  the   faculty of  veterinary medicine, 19(Suppl-A):7-12,2013.
 3. Ferda Kaleağasıoğlu, E Olcay , Vakur Olgaç: Statin-induced calcific Achilles tendinopathy in rats: comparison of biomechanical and histopathological effects of simvastatin, atorvastatin and rosuvastatin. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc.Published online: 15 August 2015. Bu çalışma TOTBİD(Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği) tarafından desteklenmiştir.
 1. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlananlar

 

 1. OU Çalpur, E Olcay : Ortopedik cerrahide profilaktik sefalosporin kullanımı. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 4(1): 59-62, 1987.
 2. OU Çalpur, , İ Esenkaya, E Olcay : Genç Erişkinlerin Femur boyun Kırıkları.Ortopedi  Travmatoloji ve Rehabilitasyon Dergisinde  yayınlanması kabul edilmiştir, 1988.
 3. OU Çalpur, E Olcay : Femur İntertrokanterik Bölge Kırıklarının cerrahi tedavisi ve sonuçları. Trakya Üniv.Tıp.Fak.Dergisi. 5-6-7 (Birleşik sayı), 341-352, 1990.
 4. OU Çalpur , E Olcay : Bilateral Anterior Omuz Çıkığı. Acta Orthop. Traumatol. Turc. 25(2): 117-118, 1991.
 5. E Olcay, A Kurt , O Yalaman : Travmatize tendon üzerine lokal steroid enjeksiyonlarının etkisi (Biyomekanik ve histolojik çalışma). Acta Orthop. Traumatol. Turc. 27(3): 195-196, 1993.
 6. E Olcay, E Çetinus, , M Mert, AN Kara : Genç erkek ve bayanlarda ayakta ve yatar pozisyonda quadriceps açısının mukayesesi ve değerlendirilmesi. Acta Orthop. Traumatol. Turc. 28(1): 25-27, 1994.
 7. B Aksoy, K Öztürk, E Olcay , AN Kara , A Alpay, B Basiç : Plato Tibia Kırıklarının Cerrahi Tedavisi. Acta Orthop.Traumatol Turc.29(2): 133-135, 1995.
 8. E Olcay , B Aksoy, AN Kara , A Alpay, B Güven : Intraossöz Lipom.Acta Orthop. Traumatol Turc. 29(2): 164-166, 1995.
 9. E Olcay , M Aşık, M Mert, AN Kara : Radius Distaline Perkutan Eksternal Fiksatör Uygulaması (Kadavra ön kolunda yapılmış anatomik çalışma). Acta Orthop. Traumatol. Turc. 30(1):  59-61, 1996.
 10. B Aksoy , K Öztürk , AN Kara , E Olcay , B Güven : Çocuk femur cisim kırıklarının pelvi pedalik alçı içinde cilt traksiyonu ile tedavisi ve erken sonuçları. Acta Orthop. Traumatol Turc. 30(2): 128-131,1996.
 11. B Aksoy, CZ Esenyel, E Olcay , ÖS Yıldırım, A N Kara: Distal femur kırıklarında intramedüller kilitli retrograd çivi uygulaması. Acta Orthop. Traumatol 31(4):300-302, 1997.
 12. B Aksoy, CZ Esenyel, R Yeşiltepe , E Olcay , AN Kara : Aşil Tendonunun İzole Tüberküloz Tenosinoviti (olgu Sunumu). Acta Orthop Traumatol Turc.31(4): 357-359, 1997.
 13. E Olcay , T Gülmez, AN Kara , B Aksoy, A Öztürk, S Vehit : Humerus suprakondiler kırıklarında kullanılan fiksasyon tekniklerinin torsiyonel kuvvetler kullanılarak karşılaştırılması. (Kadavra modelinde anatomik ve biomekanik çalışma). Acta Orthop Traumatol Turc.31(2): 156-159, 1997.
 14. E Olcay , T Gülmez , C Z Esenyel, B Aksoy, ÖS Yıldırım , M Bülbül : Ekstraartikuler stabil olmayan distal radius kırıklarında perkütan çivilemenin biomekanik olarak değerlendirilmesi (Kadavra ön kolunda biomekanik çalışma). Acta Orthop. Traumatol. Turc. 32: 334-339, 1998
 15. E Olcay, B Aksoy, ÖS Yıldırım, Z Mutlu , S Özsoy, AN Kara: Femoral uzatmaların kalça eklemi üzerine olan etkilerinin değerlendirilmesi.(Deneysel Çalışma). Acta Orthop.Trumatol Turc. 32(1): 65-68, 1998.
 16. A Öztürk, Z Arı, B Bayraktar , K Şahinoğlu , E Olcay : Humerus Diafizinde Foramen Nitrucum. Morfoloji Dergisinde 1998 yılında yayınlanması kabul edilmiştir. (22-1-1998).
 17. B Aksoy, R Yeşiltepe , CZ Esenyel, E Olcay , A.N Kara : İntertrokanterik  Femur Kırıklarının 130 derecelik AO plak ile tedavisi. Acta Orthop. Traumatol Turc. 32(1): 44-47, 1998.
 18. B Aksoy , CZ Esenyel , E Olcay , K Öztürk , AN Kara : Hallux Valgus Hastalığının Lindgren-Turan Yöntemi ile Tedavisi.Acta Orthop.Traumatol.Turc. Acta Orthop Traumatol Turc 32 (3): 211-214, 1988.
 19. B Aksoy, E Olcay , R Yeşiltepe, S Özsoy, M Şirvancı, N Savcı, M Bülbül, A.N Kara : İzole osteokondral lezyonların mozaikoplasti yöntemi ve fasya lata grefti kullanılımı ile tedavisi: Karşılaştırmalı sonuçları (Koyunlarda Deneysel Çalışma).Acta Orthop Traumatol Turc 32(3): 218-225,1988.
 20. E Olcay , A Öztürk , B Aksoy, Z Arı, M Bülbül , K Şahinoğlu : Ayak bileği bölgesinde peroneal sinirin süperfisyal dalının cerrahi anatomisi ve emniyet bölgeleri. Acta Orthop. Traumatol. Turc. 32(4): 340-343, 1998.
 21. E Olcay , B Aksoy , Ö.S Yıldırım , A Çiftci, S Ayanoğlu : Kurtarıcı bir işlem olarak Gidlestone rezeksiyon artroplastisi. Acta Orthop. Traumatol. Turc. 33(1): 62-67, 1999.
 22. K Öztürk , B Aksoy, E Olcay , ÖS Yıldırım, CZ Esenyel, AK Kara : Humerus cisim kırıklarının plak ve vida osteosentezi ile tedavisi. Acta Orthop. Traumatol. Turc. 33(2): 121-125, 1999
 23. E Olcay , A Öztürk, M Bülbül, Z Arı, K Şahinoğlu: Fibula başı etrafında nervus peroneus communis’in anatomik dağılımı ve emniyet bölgeleri. Acta Orthop. Traumatol. Turc. 33(2): 143-146, 1999
 24. CZ Esenyel , E Olcay , E Merih , R Yeşiltepe , T Gülmez , AN Kara : Korpektomi yapılan vertebra modellerinde korpektomi yapılmış vertebranın transpediküler fiksasyonunun stabiliteye etkisi: Biomekanik Çalışma.  Acta Orthop. Traumatol. Turc. 34(2): 183-189, 2000.
 25. İ Esenkaya, E Olcay , T Gülmez, H Vehid : Uç kısmı açılabilir ‘Dübel Tipi’ pediküler vidaların sıyırma kuvvetlerinin biomekanik olarak değerlendirilmesi. Acta Orthop. Traumatol. Turc. 34(4): 396-402, 2000.
 26. Ö Ortak , O Adanır, O Beytemür ,  E Olcay : Dört bantlı otojen hamstring tendonları ile yapılan artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyon sonuçlarımız. Bezm-i Alem Valide Sultan SSK Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi Dergisi. 2(3) : 134-137, 2004.
 • Kongre Kitapçığında Basılan Sözlü Bildiriler

 

 1. OU Çalpur , E Olcay : Femur İntertrokanterik kırıklarda tedavi sonuçlarımız. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi ,Kırıklarda Cerrahi Tedavi ve İnternal Tespit Yöntemleri(PANEL) ve Bildiriler. 26-28 Ekim 1990, Sivas.
 2. E Olcay , M Esenyel , K Çetinkaya , CZ Esenyel, AN Kara : Topuk ağrısının yaş,cins,kilo ve kalkaneus yükseklik açısı ile olan ilşkileri. XV. Ulusal fizik tedavi ve rehabilitasyon kongresi.27-31.1995.İstanbul.
 3. E Olcay , I Çelebiler, B Aksoy, B Güven, AN Kara : Pelvik ve Asetabuler bölge kırıklarında Tedavi Sonuçlarımız. I. Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 19-23 Eylül 1995, İstanbul.
 4. R Yeşiltepe , B Aksoy, B Basiç , E Olcay , AN Kara : Patella kırıklarında cerrahi tedavi sonuçlarımız.3rd Turkish Sports Traumatology Arthroscopy,Knee Surgery Congress. 25-27 Eylül 1996, Ankara.
 5. E Olcay , CZ Esenyel, , R Yeşiltepe , AN Kara : Akut Osteomyelit Tedavisinde Acil Cerrahi yaklaşımla Birlikte Serum Seroreaktif Protein, Sedimantasyon hızı ve lökosit sayımının yeri. XIV. Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı. 1015-1017, İzmir, 1996.
 6. E Olcay , B Aksoy , ÖS Yıldırım, , S Özsoy : Ekstremite uzatmalarının Eklem Kıkırdağı Üzerine olan Etkilerinin Değerlendirilmesi: Deneysel Çalışma.XV. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı, 933-938,1997
 7. B Aksoy, E Olcay , R Yeşiltepe , CZ Esenyel , AN Kara : Multiple Autogenous Callo-Osseos Grafts for the repair of large osteochondral defects and early results with arthroscopic evaluation: An experimental study. SIROT 97, HAIFA INTER-MEETING.1997, İsrail, (31.8.1997-5.9.1997).
 8. E Olcay, T Gülmez , ÖS Yıldırım , B Aksoy , A Öztürk , K Şahinoğlu : Biomechanical evaluation of the various fixation methods in the treatment of the fractures of the olecranon. 7th Congress of the international circle of friends of Turkish society of orthopaedics and traumatology. 29.5.1998-1.6.1998, İzmir.
 9. B Aksoy, K Öztürk , E Olcay , R Yeşiltepe, AN Kara : Treatment of femoral neck fractures with posterior muscle pedicle bone graft. 7th Congress of the international circle of friends of Turkish society of orthopaedics and traumatology. 29.5.1998-1.6.1998, İzmir.
 10. E Olcay, B Aksoy, ÖS Yıldırım, R Yeşiltepe , K Öztürk :Dev hücreli kemik tümörlerinde klinik deneyimlerimiz. 2.Türk Ortopedik Onkoloji Kongresi. 22-24 Nisan 1998, Ankara.
 11. B Aksoy, E Olcay , M Bülbül, R Yeşiltepe. AN Kara: Pelvis kemik duvarı yerleşimli tümörler. 2.Türk Ortopedik Onkoloji Kongresi. 22-24 Nisan 1998, Ankara.
 12. B Aksoy , E Olcay , M Bülbül, Ö S Yıldırım , AN Kara : Metastatik kemik tümörlerinin cerrahi tedavisi. 2.Türk Ortopedik Onkoloji Kongresi. 22-24 Nisan 1998, Ankara.
 13. E Olcay , A Öztürk , B Aksoy , Z Arı , K Şahinoğlu : Ayak bileği bölgesinde peroneal sinirin süperfisyal dalının cerrahi anatomisi ve emniyet bölgeleri. Basic Sciences in Sport Traumatology, Arthroscopy and Knee Surgery, Biomechanics and Biochemistry, September 28-29, 1988, Satellite Meeting of the 4th Turkish Congress of Sports Traumatology, Arthroscopy and Knee Surgery (September 29-October 2, 1998), İzmir.
 14. B Aksoy , E Olcay , R Yeşiltepe , M Bülbül , M Uhri , M Şirvancı , AN Kara : İzole osteokondral lezyonların mozaikoplasti yöntemi ve fasya lata grefti kullanılımı ile tedavisi: Karşılaştırmalı sonuçları. Basic Sciences in Sport Traumatology, Arthroscopy and Knee Surgery, Biomechanics and Biochemistry, September 28-29, 1988, Stallite Meeting of the 4th Turkish Congress of Sports Traumatology, Arthroscopy and Knee Surgery (September 29-October 2, 1988), İzmir.
 15. E Olcay, A Öztürk , M Bülbül , Z Arı, ÖS Yıldırım, K Şahinoğlu : Anterior localization of the medial meniscus and its insertion: An anatomical study. XI. Balkan Spor Hekimliği ve Uluslararası Katılımlı VII. Türk Spor Hekimliği Kongresi. 26-30 Nisan, Antalya, 1999.
 16. E Olcay , B Aksoy, ÖS Yıldırım, Z Mutlu, B Bilgiç, M Şirvancı : Evaluation of the effects of femoral lengthening on the hip joint by the X-Ray, MRI and Histopathology. An Experimental study. SIROT-99, 16-19 Nisan, Sydney-Avustralya, 1999.
 17. CZ Esenyel , E Olcay , E Merih, AN Kara: The Biomechanical Investigation of the Effect of Additional Transpedicular Fixation of the Fractured Vertebra on Stability in Burst fractures. 5. İnternational Congress on spine surgery, 22-24 Haziran , İstanbul , 1999
 18. E Olcay, A Öztürk, Z Arı, S Ayanoğlu: Posterior İnterosseöz Sinirin Cerrahi Anatomisi ve Ön Kol Proksimaline Dorsoradial yaklaşımda temel Prensibler. 16. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 3-7 Kasım , Antalya , 1999.
 19. M Çulhaoğlu, E Olcay , ÖS Yıldırım : 1985-1998 yılları arasında tedavisi yapılan gelişimsel kalça displazisi vakalarının geç dönem sonuçları. 16. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi , 3-7 Kasım, Antalya , 1999.
 20. E Olcay , ÖS Yıldırım, M Bülbül, K Öztürk : Patello-Femoral ağrısı olan hastaların değerlendirilmesinde patella morfolojisinin önemi . 5. Türk Spor Yaralanmaları , Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, 24-27 Ekim 2000, İstanbul.
 21. E Olcay , A Öztürk, Z Arı, K Şahinoğlu : Sural Sinirin Distal Trajesi ve Ayak Bileği Lateralinde Klinik önemi: Anatomik Çalışma. 5. Türk Spor Yaralanmaları , Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, 24-27 Ekim 2000, İstanbul.
 22. E Olcay, A Öztürk, Z Arı, K Şahinoğlu : Anterior Tibial arter ve onun Proksimal Tibia Lateralinde İz Düşümü ve Komşulukları: İnsan Kadavrasında Anatomik Çalışma. 6.Türk spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi(Uluslararası Katılımlı). 21-26 Ekim 2002, Antalya.
 23. BT Şener, F Hatipoğlu, H Kutlu, E Olcay, C Mirzanlı, AN Kara : Patellar Tendon Otogrefti ile yapılan Artroskopik Ön Çapraz Bağ Tamiri Sonuçlarımız. Türk spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi (Uluslararası Katılımlı).  21-26 Ekim 2002, Antalya.
 24. C Ergun , N Elmas ,  E Olcay: Bioseramik malzemelerin özellikleri ve uygulamaları. 10. Denizli Malzeme Sempozyumu ve Sergisi, 14-15-16 Nisan 2004, Denizli.
 25. E Olcay , O Beytemür, T Gülmez, Z Mutlu, V Olgaç. : Florokinolonların Aşil Tendonu üzerine olan etkileri, Histopatolojik ve Biomekanik Değerlendirme, XX1. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 3-8 Kasım 2009, Çeşme, İzmir
 26. E Olcay, T Gülmez, Z Mutlu, S Özsoy, A Barış : Ekspanse olabilen yeni tarsım bir kortikal vidanın pullout testlerinin değerlendirilmesi,  Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 3-8 Kasım 2009, Çeşme, İzmir
 27. Ferda Kaleağasıoğlu, E Olcay , Vakur Olgaç: Sıçanlarda Statinlerin Aşil Tendonuna Etkilerinin Biomekanik ve Histopatolojik Olarak Değerlendirilmesi, 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 27 Ekim - 1 Kasım 2015. Bildiri olarak sunulması Kabul edilmiştir. Bu çalışma TOTBİD(Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği) tarafından desteklenmiştir.

 

 1. Posterler

 

 1. E Olcay , B Aksoy, I Çelebiler, A Alpay, AN Kara : Menisküs lezyonlarının tanısında klinik,CT,MR ve Artroskopinin Yeri. II.Türk Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi. 30.3.1994-2.4.1994, Antalya
 2. K Öztürk, B Aksoy , CZ Esenyel , E Olcay , AN Kara : Cerrahi tedaviye cevap veren bir Pellegrini Stieda olgusu. XV.Ulusal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kongresi. 27-31 Mayıs, 1995, İstanbul.
 3. B Aksoy, K Öztürk, C.Z Esenyel , R Yeşiltepe, E Olcay, AN Kara : Kronik osteomyelit olgularında gentamisin-polimetil metakrilat uygulaması, Türkiye antibiyotik ve kemoterapi kongresi, 6-9 Haziran, 1995, Antalya.
 4. E Olcay, K Öztürk , CZ Esenyel , R Yeşiltepe , A Alpay : Suprakondiler ve interkondiler femur kırıklarında cerrahi tedavi sonuçlarımız. XIV.Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 29 Eylül-4 Ekim, 1995, İzmir.
 5. E Olcay, CZ Esenyel, B Aksoy, ÖS Yıldırım: Treatment of the fractures of the femoral neck with ipsilateral femoral shaft fractures with Zickel nails. INTERCONGRES SICOT 97 SEOUL, August 28-31.1997, Kore.
 6. E Olcay, CZ Esenyel , AN Kara, ÖS Yıldırım: Treatment of the Chronic Osteomyelitis of the Calcaneus. INTERCONGRESS SICOT 97 SEOUL, August 28-31.1997, Kore.
 7. E Olcay, ÖS Yıldırım , CZ Esenyel , B Aksoy : Traumatic Bilateral Posterior Dislocation of the Hip. INTERCONGRESS SICOT 97 SEOUL, August 28-31.1997, Kore.
 8. E Olcay, ÖS Yıldırım, CZ Esenyel, B Aksoy : A complication of ilizarov which was diagnosed by chance. SIROT 97 INTER-MEETING ,HAIFA, August 31-September 5, 1997, İsrail.
 9. E Olcay, T Gülmez , ÖS Yıldırım, B Aksoy, A Öztürk, K Şahinoğlu : Biomechanical Evaluation of the Various Fixation Methods in the Treatment of the Fractures of the Olecranon. SIROT 97 INTER-MEETING, HAIFA, August 31-September 5 1997, Israel.
 10. E Eryılmaz , E Güneren, Z Özsoy, E Olcay, M Ulay : Süral Sinir Nörokutan Flep ile Rekonstrüksiyon:Olgu sunumu. XIX.Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi. Antalya, 2-7 Eylül 1997.
 11. Z Eren , M Davutoğlu , M Ulay , Z Özsoy , İ Beycan, M Boz , N Erhan: Diabetik Ayak İnfeksiyonları. 34. Ulusal Diabet Kongresi, 17-21 Mayıs 1998, Ankara.
 12. E Olcay , B Aksoy , R Yeşiltepe, E Merih , S Ayanoğlu, S Vehid : Tibia Diafiz Kırıklarının intrameduller çivileme ile tedavisinden sonra patellar tendon uzunluğunun değerlendirilmesi. 4. Türk Spor yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi . 29 Eylül –2 Ekim, İzmir, 1998.
 13. Z Özsoy, M Boz, M Ulay , E Olcay , Z Eren, M Davutoğlu , İ Beycan : Place de la chirurgie dans le pied diabetique. Diabetes and Metabolism. Diabete-Paris 99. 30.3.1999-4.4.1999, Paris-Fransa
 14. E Olcay , ÖS Yıldırım, M Bülbül, E Merih, AN Kara.: Avulsion Fracture of the Spina İliaca Anterior İnferior. XI. Balkan Spor Hekimliği Kongresi ve VII. Uluslararası katılımlı Türk Spor Hekimliği Kongresi, 26-30 Nisan 1999, Antalya.
 15. E Olcay , B Aksoy, ÖS Yıldırım, A Çiftçi : Modified Osteosynthesis of the Olecranon in the Treatment of the Bicondylar Intraarticular Fractures of the Humerus with the Transolecranon Approach. 18-23 Nisan Sicot- Sydney, Avustralya, 1999
 16. B Aksoy , E Olcay , S Ayanoğlu , AN Kara : Intraarticular calcaneal fracture. 18-23 Nisan , Sicot-Sydney, Avustralya, 1999.
 17. F Karagöz , E Emel , NS Baş , S Hacıslihoğlu, MH Seyithanoğlu , SE Kracor , E Olcay,          S Karabekir : Decompression, Debridement and Instrumentation for Spinal Tuberculosis (Evaluation of 17 Cases).  World Spine 1, 27 Ağustos-1 Eylül 2000, Berlin.
 18. E Olcay, M Bülbül, T Şener : Bilateral Atravmatik Quadriceps and Patellar Tendon Ossification: Case Report. ISAKOS, 14-18 Mayıs 2001 ,Montrex , Switzerland.
 19. İ Esenkaya , E Olcay, , T Gülmez , H Vehid :Biomechanical Evaluation of The Pull-out Strengths of The Distal Tips Expandable Pedicular Screws.: SICOT, 23-30 Aug.2002, San Diego,USA.
 20. E Olcay , Ö Atay , F Hatipoğlu : Lateral Epikondilitin Radyolojik ve daha ileri Görüntüleme Yöntemleri ile Analizi. 6.Türk spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi(Uluslararası Katılımlı). 21-26 Ekim 2002, Antalya.
 21. E Olcay , O Adanır , E Özden , A Barış, O Beytemur:  Bilateral Asimetrik Travmatik  Kalça Çıkığı ve Bilateral Asetabulum Kırığı Olgu Sunumu,  Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 3-8 Kasım 2009, Çeşme, İzmir
 22. MB Balioğlu, M Gök, O Alpak, HE Özcan , E Olcay : Kompartman sendromu/derin ven trombozu gibi bulgu veren alt ekstremitenin nadir görülen primer kist hidatiği:Olgu sunumu, 23.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 29 Ekim-3 Kasım 2013, Antalya.
 23. E Allahverdi, E Olcay : Ellagik asidin ve nonsteroidal antiinflamatuar dekstroprofenin Aşil tendon iyileşmesi üzerine olan etkileri: Tavşan modeli üzerinde biyomekanik çalışma, 23.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 29 Ekim-3 Kasım 2013, Antalya.

 

 1. Çeviriler

 

 1. Lange Kitabevinin 2008’de yayınladığı CURRENT ESSENTIAL ORTHOPAEDICS isimli kitabın çevirisi tarafımdan yapılmıştır. Nobel Tıp Kitap Evi tarafından ORTOPEDİNİN ESASLARI adı altında 2009 YILINDA basılmış olup dağıtımı yapılmıştır.
 2. Campbell's Operative Orthopaedics 4 Cilt, Türkçesi. 11. BASKI, 2010. El Bileği Hastalıkları bölümü, Tarafımdan çevirisi yapılmıştır. Sayfa 3999-4090. Çeviri Editör(ler): Dr. Mustafa BAŞBOZKURT, Doç. Dr. Cemil YILDIZ
 3. Rockwood and Green’s Fractures in Adults 7ͭ ͪ  edition 2010 baskısının ‘Distal Femur Kırıkları’  bölümünün çevirisi tarafımdan yapılmıştır. Çeviri Editörü: Prof.Dr.Mustafa BAŞBOZKURT

Halen yürütmekte olduğum bilimsel projeler:

 

1-2004 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi ile birlikte yürütülen 15 Milyar T.L. proje desteği alan çalışma: Kalsiyum Fosfat Esaslı kemik Dolgu Malzemelerinin Üretilmesi ve Laboratuar Şartlarında Biyouygunluklarının Araştırılması çalışması halen devam etmektedir.

2- ‘Kemik Çimentosuna Fusidik Asid İlavesinin Kemikte Isı,Ph ve Bağıl Neme Etkilerinin Değerlendirilmesi’ isimli çalışma İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği A.B.D.’da devam etmektedir.

3- Aşırı Kullanılan Tendonda Florokinolon kullanımının etkisinin histopatolojik ve  biofoton ölçümü ile değerlendirilmesi. Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi-Veteriner Fakültesi ve Bari Üniversitesi(İtalya) işbirliği ile yapılmaktadır.Kafkas Üniversitesi  Etik kurulundan  karar alınmış olup çalışma devam etmektedir.

4-Atorvastin, Rosuvastatin ve Simvastatinin Aşil Tendon Üzerindeki Toksisitesinin değerlendirilmesi (İstanbul Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulundan karar alınmış olup çalışma devam etmektedir) . Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği tarafından 10.000 T.L. Araştırma Desteği verilmiştir.

Derece Bölüm/ProgramÜniversite Yıl
LisansCerrahpaşa Tıp Fakültesiİstanbul Üniversitesi1984
Tıpta UzmanlıkOrtopedi  Ve Travmatoloji

Trakya Üniv.Tıp Fak., İstanbul Üniv.Tıp Fak.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

1990
DoçentlikOrtopedi ve TravmatolojiHacettepe Üniv. Tıp Fak.2008
ProfösörlükOrtopedi ve TravmatolojiKafkas Üniv.Tıp Fakültesi2014

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Sağlık Ocağı Dr.Nevşhir,Kozaklı, Karasenir Sağlık Ocağı1984
Sağlık Müd.Yard.Nevşehir1985
Sağlık Müd.Nevşehir1986
Ortopedi ve Travmatoloji Uzm.Düzce Devlet ve Travmatoloji Hastanesi1990-1991
Ortopedi ve Travmatoloji Uzm.Sağlık Bakanlığı Taksim İlk Yardım Hastanesi Acil Servis Uzmanı,Başasistanı1991-1992
Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği BaşasistanıBezmi Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi1993-2000
Başhekim YardımcısıBezmi Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi2000-2010
Acil Bölüm ŞefiBezmi Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi2008-2010
Tıbbı Atık Komitesi BaşkanıBezmi Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi2008-2010
Enfeksiyon Komitesi BaşkanıBezmi Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi2008-2010
Tıp Fakültesi, Öğretim GörevlisiKafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi2012-2016
Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu ÜyesiKafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi2012-2014
AnaBilim Dalı BaşkanıKafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi Ve Travmatoloji A.B.D.2012-2014
Eğitim ve İdari SorumluKanuni sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji kliniği2014-2018
Eğitim KordinatörüSağlık Bilimleri Üniversitesi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi2017-2017
Dekanlık Müfredat Komisyon ÜyesiSağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıp Fakültesi2017-2018
Tez Komisyonu BaşkanıSağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı2017-2018
Müfredat Komisyon BaşkanıSağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı2017-2018

Editörlük :

 1. Ortopedinin Esasları -2009 Yılında basılmıştır.

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

 1. Türk Tabipleri Birliği
 2. Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği
 3. Türkiye Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği
 4. Acil Tıp Derneği
 5. Acil Cerrahi ve Travmatoloji Derneği
 6. American Academy of Orthopaedic Surgeons(International Affiliate Member)
 7. Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği Üyesi
 8. ICRS (İnternational Cartilage Repair Society) Üyesi
 9. ESSKA ( European Society for Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy) Üyesi

ÖDÜLLER